Les entitats asseguren l'èxit de la festa major de Banyoles
Les entitats asseguren l'èxit de la festa major de Banyoles

Les entitats asseguren l'èxit de la festa major de Banyoles