Multisignes obre una campanya de micromecenatge pel documental sobre la sordceguesa: "5-2=7"
Multisignes obre una campanya de micromecenatge pel documental sobre la sordceguesa:

Multisignes obre una campanya de micromecenatge pel documental sobre la sordceguesa: "5-2=7"