Miquel Rustullet ens parla de la inauguració del nou local del Manípul de Manaies
Miquel Rustullet ens parla de la inauguració del nou local del Manípul de Manaies

Miquel Rustullet ens parla de la inauguració del nou local del Manípul de Manaies