Esponellà regula els habitatges d'ús turístic que hi ha al municipi

L'Ajuntament d'Esponellà ja disposa de la nova ordenança que regula els habitatges d'ús turístic que hi ha en aquest municipi. El consistori va aprovar dimecres passat aquest document que vol ser una eina preventiva que eviti arribar a una situació límit o de saturació.

I és que en els darrers anys s'ha viscut un increment important d'aquest tipus d'habitatge en molts municipis catalans. Ara mateix, la situació a Esponellà no és preocupant ni molt menys però l'Ajuntament ha volgut redactar aquesta ordenança per regular el sector davant l'amenaça que acabi desplaçant els habitatges d'ús habitual o segones residències. En aquest sentit, per a moltes persones és més rendible destinar l'habitatge a un ús turístic que llogar-lo a persones interessades a establir-se al municipi.

El document, elaborat amb l'assessorament de la Diputació de Girona, recull tota la normativa d'administracions superiors sobre el sector i estableix els límits de concentració d'habitatge turístic de cada nucli tenint en compte el seu volum. En aquest sentit, s'ha establert que no poden superar el 10% del total de cases a Esponellà, el 7% a Centenys i el 10% a Vilert. En aquest darrer nucli és on es concentren bona part dels habitatges turístics del municipi i ja frega el límit d'aquest 10%.    

Al mateix temps, l'ordenança també marca els usos que poden tenir aquests allotjaments i estableix que tant el propietari com els arrendataris de l'habitatge hauran de declarar que coneixen i compleixen l'ordenança de convivència ciutadana. David Juan, però, ha volgut deixar clar que en cap cas es tancaran els habitatges que actualment estan legalment establerts al municipi.

Esponellà regula els habitatges d'ús turístic que hi ha al municipi

Esponellà regula els habitatges d'ús turístic que hi ha al municipi

L'Ajuntament d'Esponellà ja disposa de la nova ordenança que regula els habitatges d'ús turístic que hi ha en aquest municipi. El consistori va aprovar dimecres passat aquest document que vol ser una eina preventiva que eviti arribar a una situació límit o de saturació.

I és que en els darrers anys s'ha viscut un increment important d'aquest tipus d'habitatge en molts municipis catalans. Ara mateix, la situació a Esponellà no és preocupant ni molt menys però l'Ajuntament ha volgut redactar aquesta ordenança per regular el sector davant l'amenaça que acabi desplaçant els habitatges d'ús habitual o segones residències. En aquest sentit, per a moltes persones és més rendible destinar l'habitatge a un ús turístic que llogar-lo a persones interessades a establir-se al municipi.

El document, elaborat amb l'assessorament de la Diputació de Girona, recull tota la normativa d'administracions superiors sobre el sector i estableix els límits de concentració d'habitatge turístic de cada nucli tenint en compte el seu volum. En aquest sentit, s'ha establert que no poden superar el 10% del total de cases a Esponellà, el 7% a Centenys i el 10% a Vilert. En aquest darrer nucli és on es concentren bona part dels habitatges turístics del municipi i ja frega el límit d'aquest 10%.    

Al mateix temps, l'ordenança també marca els usos que poden tenir aquests allotjaments i estableix que tant el propietari com els arrendataris de l'habitatge hauran de declarar que coneixen i compleixen l'ordenança de convivència ciutadana. David Juan, però, ha volgut deixar clar que en cap cas es tancaran els habitatges que actualment estan legalment establerts al municipi.