Comarca que batega. Capítol 3, temporada 2: les pintures de Sant Cugat de Ravós del Terri
Comarca que batega. Capítol 3, temporada 2: les pintures de Sant Cugat de Ravós del Terri

Comarca que batega. Capítol 3, temporada 2: les pintures de Sant Cugat de Ravós del Terri