A licitació les obres d'urbanització del tram pendent del carrer Divina Pastora de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha tret a licitació les obres d’urbanització i adequació d’un tram del carrer Divina Pastora amb el qual es completaria la intervenció que s’ha anat duent a terme per fases en aquesta via. Parlem concretament del tram que connecta amb el Passeig Mossèn Lluís Constans on es planteja una actuació pressupostada inicialment en 124.931,35€.

Actualment aquest tros de carrer està inacabat i, per tant, no urbanitzat. Sí que consta d’un paviment que cobreix tota l’amplada del carrer però no disposa de voreres, ja que aquestes queden interrompudes al tram ja urbanitzat del carrer i pel costat del Passeig Mossèn Lluís Constans. D’aquesta manera, els vianants es veuen obligats a continuar per l’asfalt circulant arran dels habitatges i havent d’esquivar els vehicles que hi aparquen aprofitant, precisament l’absència de voreres. Així mateix, la il·luminació i la línia d’arbrat també queden interromputs.

Per això, el projecte preveu executar una vorera a cada costat del carrer, connectant-les amb les ja existents. A la calçada s’hi habilitaran dos tipus de paviment, un de mescla bituminosa i una altre de llambordí de formigó de forma rectangular que diferenciarà la zona d’aparcament. Tant l’arbrat com la il·luminació  mantindran també la mateixa tipologia i disposició. Quant al sanejament, s’executarà el tram de xarxa d’aigües pluvials que resta per acabar i s’hi connectaran els embornals proposats i es soterraran la xarxa de baixa tensió i la de telecomunicacions  i se n’eliminaran els trams aeris. La xarxa d’abastament d’aigua es renovarà en la seva totalitat. Per últim, s’hi col·locarà la canalització necessària per al possible pas, més endavant, de la fibra òptica.

Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins el 6 de novembre i les obres tindrien un termini de prop de tres mesos.

A licitació les obres d'urbanització del tram pendent del carrer Divina Pastora de Banyoles

A licitació les obres d'urbanització del tram pendent del carrer Divina Pastora de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha tret a licitació les obres d’urbanització i adequació d’un tram del carrer Divina Pastora amb el qual es completaria la intervenció que s’ha anat duent a terme per fases en aquesta via. Parlem concretament del tram que connecta amb el Passeig Mossèn Lluís Constans on es planteja una actuació pressupostada inicialment en 124.931,35€.

Actualment aquest tros de carrer està inacabat i, per tant, no urbanitzat. Sí que consta d’un paviment que cobreix tota l’amplada del carrer però no disposa de voreres, ja que aquestes queden interrompudes al tram ja urbanitzat del carrer i pel costat del Passeig Mossèn Lluís Constans. D’aquesta manera, els vianants es veuen obligats a continuar per l’asfalt circulant arran dels habitatges i havent d’esquivar els vehicles que hi aparquen aprofitant, precisament l’absència de voreres. Així mateix, la il·luminació i la línia d’arbrat també queden interromputs.

Per això, el projecte preveu executar una vorera a cada costat del carrer, connectant-les amb les ja existents. A la calçada s’hi habilitaran dos tipus de paviment, un de mescla bituminosa i una altre de llambordí de formigó de forma rectangular que diferenciarà la zona d’aparcament. Tant l’arbrat com la il·luminació  mantindran també la mateixa tipologia i disposició. Quant al sanejament, s’executarà el tram de xarxa d’aigües pluvials que resta per acabar i s’hi connectaran els embornals proposats i es soterraran la xarxa de baixa tensió i la de telecomunicacions  i se n’eliminaran els trams aeris. La xarxa d’abastament d’aigua es renovarà en la seva totalitat. Per últim, s’hi col·locarà la canalització necessària per al possible pas, més endavant, de la fibra òptica.

Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins el 6 de novembre i les obres tindrien un termini de prop de tres mesos.