Banyoles millorarà el sanejament del carrer Llibertat i els marges del rec de Can Teixidor

L’Ajuntament de Banyoles començarà a desdoblar la xarxa de sanejament de la ciutat començant per la construcció d’uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat. En aquesta actuació també es realitzarà l’estabilització dels marges del rec de Can Teixidor.

Els treballs consistiran en la construcció d’uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat i de noves escomeses pels habitatges, en el tram comprès entre el carrer de les Rotes i el carrer Canat, on s’inclouen també les canonades dels habitatges de la zona de Cal General. Gràcies a aquesta instal·lació, les aigües brutes i les pluvials seran canalitzades per separat, en lloc de fer-ho per una única canalització, com fins ara. Aquestes obres suposen una inversió de gairebé 445 mil euros.

D’altra banda, les obres també inclouen el sistema de regulació del cabal i la consolidació dels marges del rec de Can Teixidor en aquest punt de la ciutat. En concret, es corregiran els efectes de l’erosió dels marges en un tram d’uns 160 metres entre el Passeig de Lluís M. Vidal i el Passeig de la Generalitat, que discorre entre l'escola de La Draga i la plaça Maia Ros i Gussinyé i els blocs de pisos que donen al carrer de Sant Mer. Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, tot mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna. Per a aquests treballs, s’invertiran uns 107 mil euros.

Segons el consistori  es tracta d’una important millora per a tota la ciutat, atès que el carrer Llibertat és una part de l’espina dorsal del sistema de sanejament urbà i darrerament havia portat problemes per la seva antiguitat. De fet, aquestes actuacions són el punt de partida de la previsió del consistori de desdoblar, per fases, la xarxa de sanejament de la ciutat per donar un salt qualitatiu en el tractament de les aigües i, al mateix temps, tenir un control en els increments sobtats del nivell de l’Estany.

La inversió total per realitzar les obres és de 551.934,19 euros, dels quals 250.000 euros s’han rebut del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, essent la quantitat màxima establerta. La resta del finançament l’aportarà el propi Ajuntament.

Banyoles millorarà el sanejament del carrer Llibertat i els marges del rec de Can Teixidor

Banyoles millorarà el sanejament del carrer Llibertat i els marges del rec de Can Teixidor

L’Ajuntament de Banyoles començarà a desdoblar la xarxa de sanejament de la ciutat començant per la construcció d’uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat. En aquesta actuació també es realitzarà l’estabilització dels marges del rec de Can Teixidor.

Els treballs consistiran en la construcció d’uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat i de noves escomeses pels habitatges, en el tram comprès entre el carrer de les Rotes i el carrer Canat, on s’inclouen també les canonades dels habitatges de la zona de Cal General. Gràcies a aquesta instal·lació, les aigües brutes i les pluvials seran canalitzades per separat, en lloc de fer-ho per una única canalització, com fins ara. Aquestes obres suposen una inversió de gairebé 445 mil euros.

D’altra banda, les obres també inclouen el sistema de regulació del cabal i la consolidació dels marges del rec de Can Teixidor en aquest punt de la ciutat. En concret, es corregiran els efectes de l’erosió dels marges en un tram d’uns 160 metres entre el Passeig de Lluís M. Vidal i el Passeig de la Generalitat, que discorre entre l'escola de La Draga i la plaça Maia Ros i Gussinyé i els blocs de pisos que donen al carrer de Sant Mer. Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, tot mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna. Per a aquests treballs, s’invertiran uns 107 mil euros.

Segons el consistori  es tracta d’una important millora per a tota la ciutat, atès que el carrer Llibertat és una part de l’espina dorsal del sistema de sanejament urbà i darrerament havia portat problemes per la seva antiguitat. De fet, aquestes actuacions són el punt de partida de la previsió del consistori de desdoblar, per fases, la xarxa de sanejament de la ciutat per donar un salt qualitatiu en el tractament de les aigües i, al mateix temps, tenir un control en els increments sobtats del nivell de l’Estany.

La inversió total per realitzar les obres és de 551.934,19 euros, dels quals 250.000 euros s’han rebut del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, essent la quantitat màxima establerta. La resta del finançament l’aportarà el propi Ajuntament.