Concurs Relats Confinats

Explica'ns una història, reflexió o experiència del confinament en dues pàgines. Termini de participació: 20 d'abril del 2020.
Saber-ne més

BASES DE PARTICIPACIÓ A “RELATS CONFINATS”

1. PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones que ho desitgin, sempre que els treballs s’ajustin a les bases de participació. La participació és lliure i gratuïta. Els membres del consell de redacció estan exempts de participar-hi.


2. OBJECTIU

La Revista de Banyoles vol donar veu a aquells lectors que volen compartir les seves experiències viscudes a casa.


3. TEMÀTICA

La temàtica dels relats han de tenir a veure amb el confinament i les experiències viscudes aquests últims dies. Les obres han de ser inèdites, individuals i en llengua catalana.


4. OBSEQUI

Els relats que es publiquin, guanyaran una subscripció d’un any, gratuïta, a la Revista de Banyoles. Si ja s’és subscriptor, es podrà regalar la subscripció a una altra persona amb domicili d'enviament a la Península Espanyola.


5. LLIURAMENT I FORMA DE PRESENTACIÓ

Els relats s’hauran d’enviar al mail redaccio@revistadebanyoles.com amb l’assumpte “RELATS CONFINATS”. També pots enviar una fotografia per il·lustrar el teu text. La data límit per entregar els treballs serà el 20 d’abril.


Els relats enviats han d’estar escrits en ordinador, amb una extensió màxima de duess pàgines, escrites amb lletra tipus Arial, a mida 12, i interliniat d’1’5 punts. A l’hora d’enviar cada escrit caldrà indicar-ne el títol i el nom i cognom de l’autor/a o el pseudònim amb el que s’identifica.


6. AUTORIA

Els participants hauran de declarar-se autors de les obres; en cas contrari, ells seran els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals. Bàcula Editors podrà conservar i disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat de la divulgació. Les obres escollides com a millors podran ser reproduïdes, sempre que se citi l’autor, a la Revista de Banyoles i a qualsevol publicació de Bàcula Editors. En qualsevol cas, els drets d’autor en mans de l’autor.


7. DECISIÓ DEL JURAT

El Consell de Redacció escollirà quins són els relats que es publicaran, entre tots els rebuts. No hi ha un numero limitat de Relats publicats, el consell de redacció escollirà tots aquells que, per la seva qualitat o interès, decideixi publicar. Si el consell de Redacció considera que no hi ha prou qualitat, pot decidir no publicar-ne cap i es consideraria desert.


8. PROTECCIÓ DE DADES

Cada participant dóna consentiment per publicar el seu nom i cognom o pseudònim indicat en l’enviament de la fotografia, i la publicació d’aquesta a la Revista de Banyoles i a altres edicions de Bàcula Editors.


9. OBSERVACIONS

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel·lablement, pel consell de redacció. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació i compliment d’aquestes bases.